Tiếp tục ghi nhận 2 ca mắc Covid-19, cả nước 672 ca: Thêm ca liên quan BV Đà Nẵng

Tiếp tục ghi nhận 2 ca mắc Covid-19, cả nước 672 ca: Thêm ca liên quan BV Đà Nẵng

Sự kiện đang nóng

Video

Mới Nhất

{{ item.title }}

{{ publicTime(item.date_pub_long) }}