SỐC: 'BẢN SAO' THẾ GIỚI NGOÀI HÀNH TINH BÊN DƯỚI THỊ TRẤN CỔ 1.100 TUỔI

SỐC: 'BẢN SAO' THẾ GIỚI NGOÀI HÀNH TINH BÊN DƯỚI THỊ TRẤN CỔ 1.100 TUỔI

Một thị trấn cổ ở Đức đã vô tình được con người xây dựng trên mảnh đất mang các đặc tính ngoài hành tinh giống 'hố sự sống' khổng lồ Jezero ở Sao Hỏa.