CÓ THỂ BẠN KHÔNG TIN NHƯNG 'TÂY LƯƠNG NỮ QUỐC' LÀ HOÀN TOÀN CÓ THẬT

CÓ THỂ BẠN KHÔNG TIN NHƯNG 'TÂY LƯƠNG NỮ QUỐC' LÀ HOÀN TOÀN CÓ THẬT

Những tưởng Tây Lương Nữ Quốc trong 'Tây Du Ký' chỉ là chuyện hư cấu nhưng sự thật là một vương quốc như vậy đã và đang tồn tại hơn 2.000 năm qua.