tiin.vn

24H

24H

CÔ GÁI BÁN ĐẬU BỊ BẮN TỬ VONG TỪNG NHẮN TIN QUA LẠI VỚI KẺ NỔ SÚNG

Trước khi bị bắn, đâm tử vong chị A và Chu Văn Khoa có thời gian nhắn tin qua lại với nhau nhưng thời gian gần đây, cô này muốn chấm dứt quan hệ nhưng Khoa không đồng ý.