RỦ BẠN GÁI NGƯỜI KHÁC ĐI KHÁCH SẠN, NAM THANH NIÊN BỊ ĐÂM TỬ VONG

RỦ BẠN GÁI NGƯỜI KHÁC ĐI KHÁCH SẠN, NAM THANH NIÊN BỊ ĐÂM TỬ VONG

Thật nhiều lần nhắn tin rủ bạn gái Đăng đi chơi, đi khách sạn để chơi ma túy. Biết chuyện, Đăng cùng nhiều thanh niên khác truy sát Thật.

MỚI NHẤT