tiin.vn

24H

24H

VỠ ĐẬP NƯỚC Ở NGHỆ AN, NHIỀU NƠI BỊ NGẬP SÂU, CHIA CẮT

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành của tỉnh Nghệ An làm vỡ đê, hàng trăm diện tích hoa màu bị ngập, nhiều nơi chia cắt.