ÔNG CAO TOÀN MỸ: 'CHIẾN ĐẤU VỚI RẮN ĐỘC MÀ HỚ HÊNH THÌ THẬT NGU XUẨN'

ÔNG CAO TOÀN MỸ: 'CHIẾN ĐẤU VỚI RẮN ĐỘC MÀ HỚ HÊNH THÌ THẬT NGU XUẨN'

Ông Cao Toàn Mỹ - người kiện hoa hậu Phương Nga muốn nói với dư luận xã hội rằng, hãy chỉ ông nơi việc tốt, đừng chỉ ông phải sống thế nào.

MỚI NHẤT