tiin.vn

24H

24H

KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG, VÙNG NÚI DƯỚI 10 ĐỘ C

Ngày 31/10, Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Cùng lúc, Bắc và Trung Trung Bộ mưa lớn, dông mạnh.