ZUMI (V GAMING): 'MONG LẮM CÁC GIẢI ĐẤU ĐỂ NỮ GAME THỦ CÓ CƠ HỘI THỂ HIỆN BẢN THÂN'

ZUMI (V GAMING): 'MONG LẮM CÁC GIẢI ĐẤU ĐỂ NỮ GAME THỦ CÓ CƠ HỘI THỂ HIỆN BẢN THÂN'

Từ lâu, Zumi đã có ước mơ được được thử sức ở đấu trường quốc tế, sánh vai với game thủ trên thế giới.

MỚI NHẤT