LIÊN QUÂN MOBILE: TẠCH HCV SEA GAMES, 'THẦN RỪNG' KHIÊN ĐI NGHỈ DƯỠNG, FAN KHEN... GIÀU QUÁ ĐI

LIÊN QUÂN MOBILE: TẠCH HCV SEA GAMES, 'THẦN RỪNG' KHIÊN ĐI NGHỈ DƯỠNG, FAN KHEN... GIÀU QUÁ ĐI

Rất nhiều những lời lẽ không hay bị các fan quá khính hướng tới tuyển Liên Quân Mobile quốc gia sau chiến dịch SEA Games.