GenZ

MỘT LÚC NÀO ĐÓ BẠN CŨNG NÊN CẢM THẤY KHÔNG VUI, ĐÂY CHÍNH LÀ LÝ DO

Nếu bạn cảm thấy buồn phiền, đó chính là một dấu hiệu cho thấy điều gì cần phải thay đổi.