GenZ

HƠN 22 NĂM TRỜI, NGƯỜI CHỦ CỬA HÀNG NÀY ĐÃ CỨU SỐNG HƠN 250 MẠNG NGƯỜI KHỎI CHẾT ĐUỐI

‘Tôi muốn tiếp tục cứu người bất cứ khi nào tôi còn có thể. Tôi tưởng tượng được nỗi đau đớn mà một gia đình phải trải qua khi người thân của họ qua đời.'

MỚI NHẤT