[Clip hài] Khi thời trang Khá Bảnh lên ngôi

Xem video miễn cước 3G/4G tại http://onbox.vn

Phí DV: 3.000đ/ngày (gia hạn theo ngày)