Sốc với giọng hát đẳng cấp thế giới

Phí DV: 2.000đ/ngày (gia hạn theo ngày)