Hiệp sĩ đường phố bị băng cướp đâm tử vong

Nhóm trộm cướp đâm 2 'hiệp sĩ' tử vong ở Sài Gòn sẽ đối diện hình phạt nào?

Nhóm trộm cướp đâm 2 'hiệp sĩ' tử vong ở Sài Gòn sẽ đối diện hình phạt nào?

Theo luật sư, đối tượng Tài 'mụn', Phú sẽ đối diện với mức cao nhất của khung hình phạt là tử hình.