Phúc XO bị bắt

'Phúc XO bây giờ gọi là Phúc 'nổ' được rồi!'

'Phúc XO bây giờ gọi là Phúc 'nổ' được rồi!'

Cựu điều tra viên cao cấp, Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng cho rằng: 'Từ những hiện tượng mạng như Phúc XO, Khá 'bảnh' và gần đây nổi lên các trường hợp khác tương tự cho thấy, mạng xã hội luôn có tính hai mặt'.