Lương của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội là bao nhiêu sau 1/7/2018?

05/07/2018 14:03

Căn cứ theo quy định mới áp dụng từ 1/7/2018 về mức lương cơ sở, lương của chủ tịch nước được tăng 1.170.000 đồng/tháng và lương của Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ tăng thêm 1.125.000 đồng/tháng.

Mức lương của cán bộ cao cấp được căn cứ theo 2 văn bản quy phạm pháp luật.

Theo khoản 1, 2 Điều 4 Quyết định 1916/QĐ-TTg năm 2017 thì lương cơ sở được áp dụng từ 1/7/2018 là 1,39 triệu đồng.

Căn cứ theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì hệ số lương của Chủ tịch nước là 13,00. Còn Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng được hưởng hệ số lương là 12.50.

Vì thế, sau khi điều chỉnh theo quy định hiện hành, mức lương của Chủ tịch nước được tăng lên 18.070.000 đồng/tháng (quy định cũ là 16.900.000 đồng/tháng); Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ được tăng lên 17.375.000 đồng/tháng (quy định cũ là 16.250.000 đồng/tháng).

Cụ thể:

TIN TÀI TRỢ

1. Các chức danh lãnh đạo quy định một mức lương:

STT Chức danh Hệ số lương Mức lương hiện hành Mức lương trước ngày 1.7.2018
1 Chủ tịch nước 13,00

18.070.000

16.900.000
2 Chủ tịch Quốc hội 12,50 17.375.000 16.250.000
3 Thủ tướng Chính phủ 12,50 17.375.000 16.250.000

2. Các chức danh lãnh đạo quy định hai bậc lương:

STT Chức danh Bậc 1 Bậc 2
Hệ số lương Mức lương hiện hành Hệ số lương Mức lương hiện hành
1 Phó chủ tịch nước 11,10 15.429.000 11,70 16.263.000
2 Phó chủ tịch Quốc hội 10,40 14.456.000 11,00 15.290.000
3 Phó Thủ tướng Chính phủ 10,40 14.456.000 11,00 15.290.000
4 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 10,40 14.456.000 11,00 15.290.000
5 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 10,40 14.456.000 11,00 15.290.000
6 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội 9,80 13.622.000 10,40 14.456.000
7 Chủ tịch Hội đồng dân tộc 9,70 13.483.000 10,30 14.317.000
8 Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội 9,70 13.483.000 10,30 14.317.000
9 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 9,70 13.483.000 10,30 14.317.000
10 Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 9,70 13.483.000 10,30 14.317.000

PV Baodatviet.vn

Tag: #mức lương của chủ tịch nước   #lương của chủ tịch quốc hội   #mức lương cơ bản  

MỚI NHẤT