10 thành ngữ về 'book' trong tiếng Anh

14/09/2017 15:53

Từ 'book' khi xuất hiện trong nhiều thành ngữ không mang nghĩa 'sách' mà hàm ý sâu xa hơn.

 

Theo Thùy Linh - Macmillan Education/Vnexpress.net

Tag: #thành ngữ tiếng Anh