Gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018

Sự thật số thí sinh được nâng điểm tại Hà Giang là bao nhiêu?

Sự thật số thí sinh được nâng điểm tại Hà Giang là bao nhiêu?

Số thí sinh gian lận tại Hà Giang là bao nhiêu? Đây là câu hỏi của không ít người khi Bộ công bố một kiểu và Công an Hà Giang kết luận một kiểu.