Lưu bút thanh xuân

Trên đời lúc nào cũng có một thứ đẹp đẽ nhất nhưng cũng nhiều tiếc nuối nhất tên là Thanh xuân

Trên đời lúc nào cũng có một thứ đẹp đẽ nhất nhưng cũng nhiều tiếc nuối nhất tên là Thanh xuân

Thanh xuân là những bước chân đến trường cùng lũ bạn, là những tiếng cười đùa ngoài hành lang, là những lần ăn vụng trong lớp học, cũng là những lần lén lút để cúp tiết để đi chơi. Thanh xuân là tất cả những tiếc nuối...