Thi THPT Quốc gia 2018

TP.HCM: Điểm môn Ngữ Văn THPT Quốc gia chỉ 1% trên 8 điểm, không có điểm 9

TP.HCM: Điểm môn Ngữ Văn THPT Quốc gia chỉ 1% trên 8 điểm, không có điểm 9

Hàng trăm giáo viên được huy động để nhanh chóng hoàn thành chấm điểm thi môn Văn.