Thi THPT Quốc gia 2018

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2018 như thế nào?

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2018 như thế nào?

Điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN): gồm điểm các bài thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12. Theo đó điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính ĐXTN.