Tuyển sinh lớp 10 năm 2019

Cả 3 trường khối công an đều xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2019

Cả 3 trường khối công an đều xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2019

Các trường công an nhân dân thông báo tuyển sinh bổ sung đại học hệ chính quy. Trong đó Học viện Cảnh sát nhân dân xét tuyển bổ sung 60 chỉ tiêu.