Giáo viên đang hưởng lương như thế nào?

29/11/2017 10:33

Sau 35 năm công tác, hưởng đầy đủ các loại phụ cấp, giáo viên THPT có mức lương xấp xỉ 11 triệu đồng, mầm non hơn 9 triệu đồng.

Tag: #lương giáo viên   #thang lương giáo viên   #dạy học  

MỚI NHẤT