Thái Bình chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019 - 2020

15/06/2019 23:11

Sở GDĐT tỉnh Thái Bình vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019.

Sau đây là điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 tại Thái Bình:

Thái Bình chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 0

Kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm 2019 của Thái Bình có tổng số 17.892 thí sinh đã đăng ký dự tuyển vào 28 trường công lập trong toàn tỉnh. Trong đó, có 35 thí sinh được tuyển thẳng. Như vậy, với chỉ tiêu 15.265 chỉ có khoảng hơn 2.500 thí sinh trượt THPT công lập.

Tag: #công lập   #Thái Bình   #dự tuyển   #tuyển thẳng   #Đăng ký   #năm học