Top 10 đại học chi phí thấp nhưng chất lượng ở Mỹ

08/10/2017 15:29

Học phí thấp nhưng 10 trường công lập này được hiệu trưởng của nhiều đại học ở Mỹ đánh giá cao, theo US News & World Report.

 

1. Đại học California tại Berkeley
Học phí: 14.098 USD
Xếp hạng quốc gia (theo US News and World Report): 21
Ảnh: UC Berkeley

 

2. Đại học California tại Los Angeles
Học phí: 13.256 USD
Xếp hạng quốc gia: 21
Ảnh: Getty

 

3. Đại học Virginia
Học phí: 16.146
Xếp hạng quốc gia: 25
Ảnh: University of Virginia

 

4. Đại học Michigan tại Ann Arbor
Học phí: 14.826
Xếp hạng quốc gia: 28
Ảnh: Getty

 

5. Đại học North Carolina tại Chapel Hill
Học phí: 9.005 USD
Xếp hạng quốc gia: 30
Ảnh: UNC at Chapel Hill

 

6. Đại học William & Mary
Học phí: 20.287 USD
Xếp hạng quốc gia: 32
Ảnh: William & Mary Law School

 

7. Viện công nghệ Georgia
Học phí: 12.418 USD
Xếp hạng quốc gia: 34
Ảnh: Gett

 

8. Đại học California tại Santa Barbara
Học phí: 14.409 USD
Xếp hạng quốc gia: 37
Ảnh: UC Santa Barbara

 

9. Đại học California tại Irvine
Học phí: 15.516
Xếp hạng quốc gia: 42
Ảnh: UC Irvine

 

10. Đại học California tại San Diego
Học phí: 16.183
Xếp hạng quốc gia: 42
Đồng hạng 10 là Đại học Florida với mức học phí và xếp hạng giống Đại học California tại San Diego. Ảnh: Flickr
Dương Tâm

Xem thêm: Top 10 đại học hàng đầu Vương quốc Anh năm 2018

 

Tag: #Mỹ   #chất lượng   #học phí thấp  

MỚI NHẤT