Top 10 trường có học phí vào dạng 'siêu đắt đỏ' nhưng mức lương sau ra trường 'cực hời'

19/03/2019 22:25

Ra trường 1 năm đi làm lương bằng học phí 1 năm học Đại học. Đúng là 'đắt sắt ra miếng' mà!

1. Đại học Chicago (Chicago, Illinois)

Chi phí học tập trung bình hàng năm: 70.100 USD (Khoảng1,63 tỷ đồng)

Mức lương trung bình hàng năm: 68.100 USD (Khoảng 1,58 tỷ đồng)

Top 10 trường có học phí vào dạng 'siêu đắt đỏ' nhưng mức lương sau ra trường 'cực hời' 0

Top 10 trường có học phí vào dạng 'siêu đắt đỏ' nhưng mức lương sau ra trường 'cực hời' 1

2. Harvey Mudd College (Claremont, California)

Chi phí học tập trung bình hàng năm: 69.355 USD (Khoảng 1,61 tỷ đồng)

Mức lương trung bình hàng năm: 88.800 USD (Khoảng 2,06 tỷ đồng)

Top 10 trường có học phí vào dạng 'siêu đắt đỏ' nhưng mức lương sau ra trường 'cực hời' 2

3. Đại học Columbia (thành phố New York, bang New York)

Chi phí học tập trung bình hàng năm: 69.021 USD (Khoảng 1,60 tỷ đồng)

Mức lương trung bình hàng năm: 83.300 USD (Khoảng 1,93 tỷ đồng)

Top 10 trường có học phí vào dạng 'siêu đắt đỏ' nhưng mức lương sau ra trường 'cực hời' 3

4. Đại học Northwestern

Chi phí học tập trung bình hàng năm: 67.887 USD (Khoảng 1,57 tỷ đồng)

Mức lương trung bình hàng năm: 69.000 USD (Khoảng 1,6 tỷ đồng)

Top 10 trường có học phí vào dạng 'siêu đắt đỏ' nhưng mức lương sau ra trường 'cực hời' 4

5. Đại học Drexel (Philadelphia, Pennsylvania)

Chi phí học tập trung bình hàng năm: 67.821 USD (Khoảng 1,57 tỷ đồng)

Mức lương trung bình hàng năm: 68.800 USD (Khoảng 1,59 tỷ đồng)

Top 10 trường có học phí vào dạng 'siêu đắt đỏ' nhưng mức lương sau ra trường 'cực hời' 5

6. Đại học Washington tại St. Louis (St. Louis, Missouri)

Chi phí học tập trung bình hàng năm: 67.751 USD (Khoảng 1,57 tỷ đồng)

Mức lương trung bình hàng năm: 70.100 USD (Khoảng 1,63 tỷ đồng)

Top 10 trường có học phí vào dạng 'siêu đắt đỏ' nhưng mức lương sau ra trường 'cực hời' 6

7. Đại học New York (thành phố New York, bang New York)

Chi phí học tập trung bình hàng năm: 67.637 USD (khoảng 1,57 tỷ đồng)

Mức lương trung bình hàng năm: 61.900 USD (Khoảng 1,43 tỷ đồng)

Top 10 trường có học phí vào dạng 'siêu đắt đỏ' nhưng mức lương sau ra trường 'cực hời' 7

8. Đại học Southern California (Los Angeles, California)

Chi phí học tập trung bình hàng năm: 67.064 USD (Khoảng 1,55 tỷ đồng)

Mức lương trung bình hàng năm: 74.000 USD (Khoảng 1,7 tỷ đồng)

Top 10 trường có học phí vào dạng 'siêu đắt đỏ' nhưng mức lương sau ra trường 'cực hời' 8

9. Occidental College (Los Angeles, California)

Chi phí học tập trung bình hàng năm: 67.046 USD (Khoảng 1,55 tỷ đồng)

Mức lương trung bình hàng năm: 50.600 USD (Khoảng 1,17 tỷ đồng)

Top 10 trường có học phí vào dạng 'siêu đắt đỏ' nhưng mức lương sau ra trường 'cực hời' 9

10. Đại học Dartmouth (Hanover, New Hampshire)

Chi phí học tập trung bình hàng năm: 67.044 USD (Khoảng 1,55 tỷ đồng)

Mức lương trung bình hàng năm: 75.500 USD (Khoảng 1,75 tỷ đồng)

Top 10 trường có học phí vào dạng 'siêu đắt đỏ' nhưng mức lương sau ra trường 'cực hời' 10

 

Theo HH/Baodatviet.vn
Link báo gốc: http://gioitre.baodatviet.vn/top-10-truong-co-hoc-phi-vao-dang-sieu-dat-do-nhung-muc-luong-sau-ra-truong-cuc-hoi-1488974.html

Tag: #trường Đại học   #mức lương