Việt Nam có bao nhiêu giảng viên trình độ tiến sĩ?

30/11/2017 08:42

Trong hơn 72.000 giảng viên đại học Việt Nam, số thạc sĩ là 43.000, tiến sĩ là 16.500.

TIN TÀI TRỢ

BƯỚU CỔ có gây UNG THƯ không?

BƯỚU CỔ có gây UNG THƯ không?

Benhbuouco.vn

Tin tài trợ

Theo Việt Chung - Quỳnh Trang/Vnexpress.net

Tag: #giảng viên trình độ tiến sĩ   #giảng viên đại học   #đại học Việt Nam   #tiến sĩ