Nghiệm

THỨ SÁU CỦA BẠN (14/12): KIM NGƯU CHỜ ĐỢI SỰ CÔNG BẰNG, CỬ GIẢI CẦN PHÂN BỔ THỜI GIAN

Hôm nay sẽ là một ngày mà Bạch Dương trở nên tỉnh táo hơn trong khi Sư Tử lại để mọi việc diễn ra tự nhiên.

MỚI NHẤT