Niên Đại Cam Hồng

‘Niên đại anh hùng’: Khi các nhân vật chính giỏi như… siêu nhân!

‘Niên đại anh hùng’: Khi các nhân vật chính giỏi như… siêu nhân!

Là tấm gương đại diện cho thế hệ trẻ Trung Quốc, hai nhân vật chính trong phim được xây dựng một cách hoàn mỹ.