Phim Ảo tưởng tuổi 17

'Ảo tưởng tuổi 17' (tập 5): Bố mẹ Linh Ngọc Đàm đến thăm bất ngờ, Jack Carry On phải giả gái để giải vây

'Ảo tưởng tuổi 17' (tập 5): Bố mẹ Linh Ngọc Đàm đến thăm bất ngờ, Jack Carry On phải giả gái để giải vây

Màn giả gái của anh chàng Nam (Jack Carry On) chắc chắn sẽ là một trong những phân cảnh đáng nhớ nhất của bộ phim 'Ảo tưởng tuổi 17'.