Phim Đông Cung

Đông Cung (tập 39): Ở cùng phòng giam với Tiểu Phong, Lý Thừa Ngân bị lừa uống 'xuân dược' và cái kết bất ngờ

Đông Cung (tập 39): Ở cùng phòng giam với Tiểu Phong, Lý Thừa Ngân bị lừa uống 'xuân dược' và cái kết bất ngờ

Muốn 'đốt cháy giai đoạn', Thái hoàng thái hậu đành dùng 'chiêu độc' để thúc đẩy tình cảm của Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân.