Táo quân 2018

Nếu không bị xúc phạm cay nghiệt, Bắc Đẩu là nhân vật tôn vinh LGBT?

Nếu không bị xúc phạm cay nghiệt, Bắc Đẩu là nhân vật tôn vinh LGBT?

Với Táo Quân, Bắc Đẩu từng chứng tỏ người chuyển giới có thể đảm đương vị trí quan trọng, 'nói có người nghe đe có người sợ' và được diện những bộ cánh lộng lẫy giữa Thiên Đình.