Nhất của Sao Việt

Lâm Chí Khanh: Uốn lưỡi 7 lần mới gọi được đúng tên!

Lâm Chí Khanh: Uốn lưỡi 7 lần mới gọi được đúng tên!

Lâm Chí Khanh đổi tên nhiều lần khiến nhiều người bối rối, khi cần gọi lỡ không nhớ đúng tên thì thật ngại!