Duy Phương: 'Tôi không phải súc vật mà đánh đập Lê Giang như thế'

06/12/2017 11:05

'Những cái tốt của tôi sao Lê Giang không nói? Tôi là người hay là súc vật mà đánh đập, hành hạ, ném vợ xuống cầu thang như Giang nói. Tôi không làm chuyện đó' - Duy Phương nói.

Tag: #chồng đánh đập Lê Giang   #Lê Giang bị chồng đánh đập   #Sau ánh hào quang Lê Giang