VBA 2019

Nhìn lại VBA 2019: Hơn cả giải đấu, đó là sự kết nối của một cộng đồng

Nhìn lại VBA 2019: Hơn cả giải đấu, đó là sự kết nối của một cộng đồng

Nếu phải nói về một hoạt động nổi bật mà VBA Cares đã thực hiện trong năm qua, chắc hẳn đó sẽ là trường hợp của Nguyễn Thanh Tùng.