Virus Corona lan rộng ở Trung Quốc và các nước

Cuộc chiến chống đại dịch Covid -19 tại Vĩnh Phúc

Cuộc chiến chống đại dịch Covid -19 tại Vĩnh Phúc

Với quan điểm 'sức khỏe của người dân là quan trọng nhất', cuộc chiến chống lại dịch Covid -19 tại Vĩnh Phúc luôn được đặt trong tình thế cấp bách. Nhiều cán bộ, chiến sỹ, y bác sĩ trắng đêm canh gác ngay trong tâm dịch…