10 ảnh hài hot nhất Facebook trong ngày: Cách phòng chống mít tặc

05/07/2018 10:00

Khổ vì phụ huynh mê chụp ảnh, cách phòng mít tặc… là những hình ảnh hài hước khiến người xem bật cười.

Mình thích thì nghỉ đá thôi.

Mình thích thì nghỉ đá thôi.

Cách phòng mít tặc.

Cách phòng mít tặc.

Nếu bạn đang đọc dòng chữ này thì bạn đã đứng quá gần. Tôi đã có bạn gái rồi.

Nếu bạn đang đọc dòng chữ này thì bạn đã đứng quá gần. Tôi đã có bạn gái rồi.

Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Chuyện chỉ có trong mùa nắng nóng.

Chuyện chỉ có trong mùa nắng nóng.

Anh cũng hăng hái kém chi ai.

Anh cũng hăng hái kém chi ai.

Khổ vì phụ huynh mê chụp ảnh.

Khổ vì phụ huynh mê chụp ảnh.

Vòng ba choáng hết khung hình.

Vòng ba choáng hết khung hình.

Đúng người, đúng thời điểm.

Đúng người, đúng thời điểm.

Tag: #ảnh hài Facebook   #ảnh vui facebook   #không thể nhịn cười