Bài văn siêu ngắn

10/07/2018 16:41

Đề văn: 'Em hãy kể một chuyện xảy ra trong gia đình’.

Bài văn siêu ngắn 0

Một học sinh tiểu học viết bài văn ‘siêu ngắn' như sau:

Mở bài: Hôm nay em đi học về thì thấy ông em đang chẻ tăm.

Thân bài: Ông đang chẻ tăm thì bị đứt tay. Em vội tháo khăn quàng ra bang bó vết thương cho ông.

Kết luận: Không nên cho người già chơi dao vì rất nguy hiểm.

Tag: #bài văn hài hước   #học sinh tiểu học   #bài văn tiểu học