Màn troll không dành cho người yếu tim và chạy chậm

14/11/2017 15:30

Troll kiểu này ác quá thể, cơ mà công nhận bên tây người ta lắm trò thật.

Tag: #chơi xỏ   #troll   #chú hề đáng sợ  

MỚI NHẤT