Thánh troll Ả Rập giả hồn ma

07/07/2018 14:47

Thanh niên cứng có cứng dến mấy cũng phải khóc thét, chân tay bủn rủn, vừa bò vừa chạy khi gặp các thánh này (nguồn youtube).

Tag: #clip vui   #clip troll   #trêu chọc