Vừa sáng mắt lại, bà vợ đã khiến ông chồng 'chết đứng'

14/09/2017 10:16

Phẫu thuật mắt mà lại ảnh hưởng luôn tới cả não hay sao thế các chế?

TIN TÀI TRỢ

PV Baodatviet.vn

Tag: #hài hước   #chữa mắt