Nghe Thị Nở nói lời ngôn tình

23/09/2018 16:18

Không chỉ Thị Nở, Sơn Tinh, Mị Châu, Thúy Kiều... cũng có những lời ấp ủ tự đáy lòng.
 

PV Baodatviet.vn

MỚI NHẤT