Bác sĩ Tiin

Bác sĩ Tiin: Thanh niên 30 tuổi chưa quan hệ tình dục lần nào, sợ 'thiếu kinh nghiệm' khi có bạn gái

Bác sĩ Tiin: Thanh niên 30 tuổi chưa quan hệ tình dục lần nào, sợ 'thiếu kinh nghiệm' khi có bạn gái

Bạn càng có nhiều kiến thức, càng chủ động, cuộc yêu càng có chất lượng. Quan trọng nhất, cả hai đều mong muốn, tự nguyện.