Bạn muốn hẹn hò

Tại sao chàng trung úy từ chối hẹn hò với cô giáo xinh xắn?

Tại sao chàng trung úy từ chối hẹn hò với cô giáo xinh xắn?

Việc bấm nút đều phải xuất phát từ con tim, bản thân Quyền Linh cho rằng ‘chàng trai không bấm nút là đúng’.