Những dấu hiệu chứng tỏ hai bạn là một cặp hòa hợp trong tình yêu

04/12/2017 13:00

Chỉ cần cả hai ở bên nhau, cho dù nói nhiều cũng không chán, nói ít cũng không thấy ngượng ngùng.


Video: Tiin hỏi đáp: 'Có người yêu lỗ hay lãi?'

Tag: #tình yêu giới trẻ  

MỚI NHẤT