Cuộc thi truyện ngắn

CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI TRUYỆN NGẮN SMARTPHONE

Chủ nhân của những giải thưởng giá trị đã được gọi tên.