GU THỜI TRANG KHÁC BIỆT CỦA HAI QUÝ CÔ TUỔI TÝ NHÀ TWICE: SANA NGỌT NGÀO, JUNGYEON CHUẨN 'NGỰ TỶ'

GU THỜI TRANG KHÁC BIỆT CỦA HAI QUÝ CÔ TUỔI TÝ NHÀ TWICE: SANA NGỌT NGÀO, JUNGYEON CHUẨN 'NGỰ TỶ'

Cùng tuổi, cùng nhóm và cùng thích sự đơn giản trong cách mix & match nhưng ở Sana - Jungyeon lại toát lên thần thái khác biệt nhau: một người nữ tính còn người kia lại nổi tiếng với hình tượng 'ngự tỷ'.

MỚI NHẤT