CHUYÊN GIA TRANG ĐIỂM PHIM VỀ NHÀ ĐI CON 'PHẢN PHÁO' CỰC GẮT KHI NHIỀU NGƯỜI CHÊ LÔNG MÀY VÀ LÔNG MI CỦA QUỲNH NGA

CHUYÊN GIA TRANG ĐIỂM PHIM VỀ NHÀ ĐI CON 'PHẢN PHÁO' CỰC GẮT KHI NHIỀU NGƯỜI CHÊ LÔNG MÀY VÀ LÔNG MI CỦA QUỲNH NGA

Hóa ra chính đoàn làm phim Về Nhà Đi Con đã yêu cầu trang điểm cho Quỳnh Nga như vậy.

MỚI NHẤT