CHƠI BÓNG NƯỚC LÀ XƯA RỒI, THẦY HIỆU PHÓ TRƯỜNG NGƯỜI TA CÒN MANG HẲN VÒI CỨU HOẢ RA PHUN HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG!

CHƠI BÓNG NƯỚC LÀ XƯA RỒI, THẦY HIỆU PHÓ TRƯỜNG NGƯỜI TA CÒN MANG HẲN VÒI CỨU HOẢ RA PHUN HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG!

Không còn vẻ mặt nghiêm khắc, khó tính, thầy giáo 'trường người ta' còn lầy lội đến mỗi mang hẳn vòi phun nước ra 'tắm' cho cả trường ướt sũng.

MỚI NHẤT