ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN CÁC NGÀNH CNTT CỦA ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TỪ 24 ĐIỂM

ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN CÁC NGÀNH CNTT CỦA ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TỪ 24 ĐIỂM

Theo công bố mới của Đại học Bách khoa Hà Nội, 7 ngành, chương trình đào tạo của trường có ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy 2019 từ 24 điểm, trong đó có Khoa học máy tính, Kỹ thuật Máy tính, CNTT Việt-Nhật, CNTT Global ICT…

MỚI NHẤT