PHỤ HUYNH MẤT HÀNG TRĂM TRIỆU ĐỒNG VÌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỦY LỄ TỐT NGHIỆP DO LO NGẠI VIRUS CORONA

PHỤ HUYNH MẤT HÀNG TRĂM TRIỆU ĐỒNG VÌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỦY LỄ TỐT NGHIỆP DO LO NGẠI VIRUS CORONA

Đại học London, Anh thông báo hủy bỏ lễ tốt nghiệp trước 2 ngày khiến nhiều phụ huynh nước ngoài có con học tại trường không kịp hủy vé máy bay và khách sạn.

MỚI NHẤT