THÁI XUÂN ĐĂNG, CẬU HỌC TRÒ NGHÈO CHẠM ĐẾN ƯỚC MƠ VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

THÁI XUÂN ĐĂNG, CẬU HỌC TRÒ NGHÈO CHẠM ĐẾN ƯỚC MƠ VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Em nghĩ em đến với tin học như một cái duyên, em tự học và ngày ngày muốn lấp đầy những khoảng trống kiến thức của môn tin học mình cảm thấy còn thiếu.

MỚI NHẤT