BẤT NGỜ VỀ THÂN THẾ CỦA NỮ THỦ KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐƯỢC NÂNG ĐIỂM

BẤT NGỜ VỀ THÂN THẾ CỦA NỮ THỦ KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐƯỢC NÂNG ĐIỂM

Trong lễ tôn vinh, em Th. cho biết, bố em làm nghề lái xe, mẹ cũng chỉ là một nhân viên bình thường, với hàm ý nhà em không có điều kiện để 'chạy điểm'.

MỚI NHẤT