ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM PHỔ THÔNG QUỐC GIA ĐƯỢC RA NHƯ THẾ NÀO?

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM PHỔ THÔNG QUỐC GIA ĐƯỢC RA NHƯ THẾ NÀO?

Đề thi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia phải đạt các yêu cầu nằm trong Chương trình cấp trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12.

MỚI NHẤT