Nghiệm

NỐT RUỒI TRÊN BÀN CHÂN NÓI LÊN ĐIỀU GÌ?

Nốt ruồi mọc ở bàn chân thường được người dân nhận định là 'chân đi', tức người mê xê dịch, đi đây đó. Tuy nhiên, nốt ruồi ở vị trí đặc biệt này thường có nhiều ý nghĩa hơn thế.