NHỮNG CUNG HOÀNG ĐẠO BAY BỔNG ĐẾN NỖI BỊ CHÊ THIẾU THỰC TẾ NHƯNG ĐẦU ÓC SÁNG TẠO KHÔNG AI BẰNG, SINH RA LÀ CON NGƯỜI CỦA NGHỆ THUẬT

NHỮNG CUNG HOÀNG ĐẠO BAY BỔNG ĐẾN NỖI BỊ CHÊ THIẾU THỰC TẾ NHƯNG ĐẦU ÓC SÁNG TẠO KHÔNG AI BẰNG, SINH RA LÀ CON NGƯỜI CỦA NGHỆ THUẬT

Những người thuộc cung Hoàng đạo này được ban cho trí tưởng tượng và đầu óc sáng tạo vượt bậc. Họ không ngại bị mọi người chê thiếu thực tế bởi cuối cùng sẽ khiến những người đó hối hận bằng năng lực biến ý tưởng thành sự thật của bản thân.

MỚI NHẤT