Nghiệm

THỨ SÁU CỦA BẠN (18/1): KIM NGƯU TÂM TRẠNG THẤT THƯỜNG, THIÊN BÌNH BẤT MÃN VÀ KHÓ CHỊU

Hôm nay sẽ là một ngày mà Bạch Dương nên tránh tham gia vào các phi vụ tranh chấp, còn Xử Nữ cần sự hỗ trợ từ các chuyên gia.