Nghiệm

THỨ TƯ CỦA BẠN (21/3): KIM NGƯU THUẬN LỢI, SONG NGƯ CẨN TRỌNG LỜI NÓI

Horoscope ngày mới khuyên Song Ngư nên cân nhắc lời nói tránh gây tổn thương 'nửa kia'.