Nghiệm

4 CHÒM SAO CÓ BIỆT TÀI DRAMA HÓA' MỌI CHUYỆN, TỪ KHÔNG CÓ GÌ THÀNH CHUYỆN 'TÀY TRỜI'

Có thể cuộc sống của bạn ấy cũng chỉ đang 'bi kịch' giống bạn thôi, nhưng qua lời kể thì bạn cảm tưởng như cuộc đời mình vẫn còn may mắn chán vậy.

MỚI NHẤT