Nhạc

CÔNG TY ÚP MỞ VỀ VIỆC EXID KHÔNG TÁI KÝ HỢP ĐỒNG, FAN NÊN CHUẨN BỊ VIỆC NHÓM TAN RÃ?

Nguy cơ EXID tan rã phải chăng đang đến gần hơn bao giờ hết?