KHOẢNH KHẮC 'THÁCH THỨC FAN CỨNG': ĐỨNG TRÊN SÂN KHẤU LÀ SUGA HAY J-HOPE?

KHOẢNH KHẮC 'THÁCH THỨC FAN CỨNG': ĐỨNG TRÊN SÂN KHẤU LÀ SUGA HAY J-HOPE?

Lần đầu tiên, các Army nhận ra để phân biệt Suga và J-Hope chẳng 'dễ ăn' chút nào!

MỚI NHẤT