CẢM THẤY CÓ LỖI KHI CÔNG KHAI YÊU ĐƯƠNG VỚI MOMO, HEECHUL QUYẾT ĐỊNH HOÃN LỊCH RA MẮT ALBUM SOLO

CẢM THẤY CÓ LỖI KHI CÔNG KHAI YÊU ĐƯƠNG VỚI MOMO, HEECHUL QUYẾT ĐỊNH HOÃN LỊCH RA MẮT ALBUM SOLO

Công chúng nghĩ rằng Heechul rất bình tĩnh trước việc hẹn hò công khai, nhưng có vẻ như sự thật hoàn toàn ngược lại.

MỚI NHẤT