TAYLOR SWIFT NHẬN GIẢI NGHỆ SĨ CỦA THẬP KỶ TẠI AMERICAN MUSIC AWARDS 2019

TAYLOR SWIFT NHẬN GIẢI NGHỆ SĨ CỦA THẬP KỶ TẠI AMERICAN MUSIC AWARDS 2019

Nữ ca sĩ đã chiến thắng nhiều giải American Music Awards nhiều hơn bất cứ nghệ sĩ nào của thập kỷ này.