BLACKPINK TIẾP TỤC DỜI LỊCH COMEBACK, LÍ DO ĐƯỢC YG ĐƯA RA LÀ…

BLACKPINK TIẾP TỤC DỜI LỊCH COMEBACK, LÍ DO ĐƯỢC YG ĐƯA RA LÀ…

Điều bất ngờ là các Blinks hầu hết đều ủng hộ quyết định này mà không hề phản đối như những lần trước.