KẾ HOẠCH VÀI CHỤC NĂM TỚI CỦA BTS: V NGHỈ HƯU Ở TUỔI 40, SUGA MUỐN SÁNG TÁC NHẠC ĐẾN U60

KẾ HOẠCH VÀI CHỤC NĂM TỚI CỦA BTS: V NGHỈ HƯU Ở TUỔI 40, SUGA MUỐN SÁNG TÁC NHẠC ĐẾN U60

Sẽ có ít nhất hai thành viên BTS 'ở ẩn' sau khi bắt đầu bước vào thời kì 'có tuổi'.

MỚI NHẤT